Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:osobni_udaje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
spok:osobni_udaje [2018/05/25 12:14]
ece
spok:osobni_udaje [2018/11/13 20:23] (aktuální)
ece
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-^ Typ údajů ^ Specifikace údajů ^ Účel zpracování ^ Zákonný důvod ^ Kdo má k údajům přístup ^ Způsob uchování ^ Způsob ochrany/​zabezpečení ^ Doba uchování ^ Způsob likvidace ^+^ Typ údajů ^ Specifikace údajů ​(maximální rozsah, implementace dle politiky jednotlivých knihoven) ​^ Účel zpracování ^ Zákonný důvod ^ Kdo má k údajům přístup ^ Způsob uchování ^ Způsob ochrany/​zabezpečení ^ Doba uchování ^ Způsob likvidace ^
 | Osobní a kontaktní údaje registrovaného uživatele | Základní údaje: jméno a příjmení,​ datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa v ČR, číslo osobního dokladu | Poskytování služeb registrovaným uživatelům,​ ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů,​ informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK | Smluvní vztah (registrace) | Pracovníci knihovny, kde je čtenář registrován, ​ v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních. ​ Pokud čtenář udělí ​ souhlas se sdílením osobních údajů také v další knihovně na základě registrace, mají k údajům přístup také pracovníci této další knihovny. | Elektronicky v databázi knihovního systému | Zabezpečení hesly | Po dobu trvání registrace, případně ve vymezeném ​ období bezprostředně ​ následujícím po ukončení registrace. Délku tohoto ​ období stanoví ​ knihovní řád jednotlivých knihoven ve SPOK | Anonymizace | | Osobní a kontaktní údaje registrovaného uživatele | Základní údaje: jméno a příjmení,​ datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa v ČR, číslo osobního dokladu | Poskytování služeb registrovaným uživatelům,​ ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů,​ informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK | Smluvní vztah (registrace) | Pracovníci knihovny, kde je čtenář registrován, ​ v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních. ​ Pokud čtenář udělí ​ souhlas se sdílením osobních údajů také v další knihovně na základě registrace, mají k údajům přístup také pracovníci této další knihovny. | Elektronicky v databázi knihovního systému | Zabezpečení hesly | Po dobu trvání registrace, případně ve vymezeném ​ období bezprostředně ​ následujícím po ukončení registrace. Délku tohoto ​ období stanoví ​ knihovní řád jednotlivých knihoven ve SPOK | Anonymizace |
 | Osobní a kontaktní údaje registrovaného uživatele | Další údaje: e-mailová adresa, telefon, akademické tituly, aj. v závislosti na rozsahu zpracování dané knihovny |Poskytování služeb registrovaným uživatelům,​ ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů,​ informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK | Souhlas s poskytnutím osobních údajů | Pracovníci knihovny, kde je čtenář registrován v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních. ​ Pokud čtenář udělí ​ souhlas se sdílením osobních údajů také v další knihovně na základě registrace, mají k údajům přístup také pracovníci této další knihovny. | Elektronicky v databázi knihovního systému a v papírové podobě | Zabezpečení hesly | Po dobu trvání registrace, případně ve vymezeném ​ období bezprostředně ​ následujícím po ukončení registrace. Délku tohoto ​ období stanoví ​ knihovní řád jednotlivých knihoven ve SPOK | Anonymizace | | Osobní a kontaktní údaje registrovaného uživatele | Další údaje: e-mailová adresa, telefon, akademické tituly, aj. v závislosti na rozsahu zpracování dané knihovny |Poskytování služeb registrovaným uživatelům,​ ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů,​ informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK | Souhlas s poskytnutím osobních údajů | Pracovníci knihovny, kde je čtenář registrován v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních. ​ Pokud čtenář udělí ​ souhlas se sdílením osobních údajů také v další knihovně na základě registrace, mají k údajům přístup také pracovníci této další knihovny. | Elektronicky v databázi knihovního systému a v papírové podobě | Zabezpečení hesly | Po dobu trvání registrace, případně ve vymezeném ​ období bezprostředně ​ následujícím po ukončení registrace. Délku tohoto ​ období stanoví ​ knihovní řád jednotlivých knihoven ve SPOK | Anonymizace |
Řádek 12: Řádek 12:
 | Služební údaje | Logy serveru a knihovního softwaru | Poskytování služeb uživatelům,​ ochrana a provoz systému Oprávněné zájmy zpracovatele | Provozovatel SPOK (administrátor systému) | Elektronicky na knihovním serveru | Zabezpečeno hesly, přístup pouze z vnitřní sítě provozovatele nebo z určených počítačů 2 měsíce | Úplné vymazání dat| | Služební údaje | Logy serveru a knihovního softwaru | Poskytování služeb uživatelům,​ ochrana a provoz systému Oprávněné zájmy zpracovatele | Provozovatel SPOK (administrátor systému) | Elektronicky na knihovním serveru | Zabezpečeno hesly, přístup pouze z vnitřní sítě provozovatele nebo z určených počítačů 2 měsíce | Úplné vymazání dat|
 | Služební údaje | Zálohy knihovního systému - veškerá data v databázi knihovního softwaru | Poskytování služeb registrovaným uživatelům,​ ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů,​ informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK | Oprávněné zájmy zpracovatele a správců údajů | Provozovatel SPOK (administrátor systému) | Uchování na záložním serveru provozovatele (stejné zabezpečení jako knihovní server) | Zabezpečeno hesly | 1 týden |Úplné vymazání dat | | Služební údaje | Zálohy knihovního systému - veškerá data v databázi knihovního softwaru | Poskytování služeb registrovaným uživatelům,​ ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů,​ informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK | Oprávněné zájmy zpracovatele a správců údajů | Provozovatel SPOK (administrátor systému) | Uchování na záložním serveru provozovatele (stejné zabezpečení jako knihovní server) | Zabezpečeno hesly | 1 týden |Úplné vymazání dat |
-| Osobní údaje žadatelů o registraci | Registrační údaje: Jméno, příjmení,​ adresa (povinně), telefon, e-mail, uživatelské jméno (nepovinné) | Žádost o uzavření smlouvy o registraci do některé z knihoven zapojených ve SPOK | Souhlas s poskytnutí osobních údajů | Pracovníci dané knihovny v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních | Elektronicky v databázi knihovního systému | Zabezpečení hesly | Při dokončení registrace jsou data automaticky přesunuta do čtenářského konta - viz základní a další údaje registrovaných uživatelů. V případě nedokončené registrace (žadatel se nedostaví do knihovny k uzavření smlouvy) jsou údaje smazány po 30 dnech od odeslání žádosti. | Úplné vymazání dat|+| Osobní údaje žadatelů o registraci | Registrační údaje: Jméno, příjmení,​ adresa (povinně), telefon, e-mail, uživatelské jméno (nepovinné) | Žádost o uzavření smlouvy o registraci do některé z knihoven zapojených ve SPOK | Souhlas s poskytnutí osobních údajů | Pracovníci dané knihovny v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních | Elektronicky v databázi knihovního systému | Zabezpečení hesly | Při dokončení registrace jsou data automaticky přesunuta do čtenářského konta - viz základní a další údaje registrovaných uživatelů. V případě nedokončené registrace (žadatel se nedostaví do knihovny k uzavření smlouvy) jsou údaje smazány ​obvykle  ​po 30 dnech od odeslání žádosti ​(nebo dle nastavení knihovny). | Úplné vymazání dat| 
 + 
 +{{ :​spok:​spok_zpracovani_a_uchovani_osobnich_udaju.xlsx |Tabulka s přehledem zpracovávaných údajů ke stažení}} (XLSX, 8 kB)
  
 Další informace najdete na stránce [[o_evergreenu:​bezpecnost_a_ochrana_udaju|]] Další informace najdete na stránce [[o_evergreenu:​bezpecnost_a_ochrana_udaju|]]
/var/www/eg-wiki/data/attic/spok/osobni_udaje.1527250460.txt.gz · Poslední úprava: 2018/05/25 12:14 autor: ece